суббота, 1 марта 2014 г.

Час Змін

Формується майбутнє нашої країни. І багато залежить від кожного з нас, його свідомого вибору та послідовності у прийнятті рішень. 

Зміни відбуваються і в освітянській сфері. Зокрема, урядова програма передбачає наступні кроки у гуманітарній сфері:
19.     Формування і здійснення виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства. Забезпечення безумовного дотримання прав громадян та всіх суспільних груп (соціокультурних, мовних, конфесійних тощо) на отримання освіти та інформації, на спілкування рідною мовою, на свободу совісті (віросповідання та церковно-релігійного самовизначення).
20.   З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, здійснення всебічного державного сприяння національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню в т. ч. за допомогою новітніх технологій.  Захист державної та інших мов згідно вимог статті 10 Конституції України.    
21.Негайне припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту – незалежно від рівня матеріального забезпечення родин. Децентралізація управління системою освіти. Забезпечення зв’язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.
Міністерство освіти і науки України очолив Сергій Квінт. Джерело
До громадського обговорення пропонується План демонополізації освіти і науки, який склала Лілія Гриневич, голова  Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. Джерело
Першочергові кроки в 2014 році
1.    Фінансовий і управлінський аудит системи управління освітою і наукою, в т. ч. із метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.
2.    Мораторій на державне втручання:
о   Скасування до 2016 року перевірок навчальних закладів, за винятком планових фінансових ревізій і випадків, коли є звернення органів студентського самоврядування або батьківських комітетів.
о   Продовження до 2016 року дії всіх ліцензій із метою припинення процедур акредитації за старим законодавством.
о   Зупинення необґрунтованої реорганізації навчальних закладів.
3.  Скасування бюрократичних наказів МОН, позбавлених управлінського змісту, дебюрократизація звітності викладачів і вчителів.
4.  Знищення очевидних корупційних схем у сфері освіти
о   Скорочення повноважень МОН. Скасування репресивних функцій Державної інспекції навчальних закладів.
о   Передача функції надання грифів навчальній літературі самим ВНЗ, а підручників у сфері загальної середньої освіти – незалежній інституції.
о  Децентралізація закупівель.
о   Впровадження прозорості в держзамовленні ВНЗ. Внесення необхідних змін до умов прийому.
о   Впровадження системи прозорого використання коштів, виділених державою, запуск системи відслідковування поточних рахунків міністерства в он-лайн режимі (“бюджет он-лайн”)
5.  Створення разом із роботодавцями незалежних кваліфікаційних центрів.
6.   Збереження наукового потенціалу, земель і майна Національної й галузевих академій наук, захист їх від спроб відчуження та розкрадання.
7.  Розбудова інституційного фундаменту.
о   Запровадження механізмів залучення громадськості до управління в сфері освіти та навчальними закладами.
о   Формування процедур залучення сторін суспільного діалогу до розробки і прийняття рішень.
о   Забезпечення прозорості процесів шляхом переведення процесів у електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю в режимі он­-лайн.
8.    Інтеграція України в Європейський освітній і дослідницький простір.
о   Впровадження “перехресного вступу”, ЄКТС і розробка Національної рамки кваліфікацій відповідно до європейських вимог.
о   Створення умов для повномасштабної участі українських науковців у проектах Рамкової програми ЄС «Горизонт – 2020».
9.    Прийняття ключових нормативно-правових актів.
о   Нова редакція статті 53 Конституції України.
о   Новий базовий закон “Про освіту”.
о   Новий закон “Про вищу освіту”.
о   Новий закон “Про наукову та науково-технічну діяльність”.
о  Урядова програма про підвищення соціального статусу педагогічних працівників із одночасним збільшенням їх кваліфікації.

Починати потрібно з себе. По-перше, відповісти на запитання, що я можу зробити? По-друге, розпочати діяти.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...